Naruto (One Shot) di Masashi Kishimoto


Autore: Masashi Kishimoto
Artista: Masashi Kishimoto
Descrizione:
Lista dei capitoli di: Naruto (One Shot)